Waarborging van voedselveiligheid

Een gedegen productkwaliteit en waarborging van de voedselveiligheid

Liprovit is GMP+ en QS gecertificeerd. Dit betekent dat onze grondstoffen, ons state-of-the-art productieproces en onze eindproducten een kwaliteitswaarborg dragen. Waarborging van de voedselveiligheid en een gedegen productkwaliteit zijn minimale vereisten voor een toeleverancier aan de humane sector. Diervoeders vormen immers een onderdeel van de voedselketen en dienen daarom absoluut veilig en betrouwbaar te zijn. Hier zijn wij ons bij Liprovit terdege van bewust.Aanvoer van grondstoffen via gecertificeerde leveranciersEr wordt daarnaast uitsluitend gekocht van gecertificeerde bedrijven en er vindt een kritische selectie plaats waar het gaat om leveranciers en hun grondstoffen. Kwaliteit van het eindproduct begint immers bij een goede selectie van de grondstoffen en betrouwbare leveranciers. Middels SecureFeed wordt hier in de dagelijkse praktijk handen en voeten aan gegeven. Samen met andere, bij SecureFeed aangesloten, bedrijven verzorgen wij bijvoorbeeld zelf audits bij toeleveranciers. SecureFeed is een collectief waarbij het merendeel van de Nederlandse diervoederindustrie zich gezamenlijk inzet voor veilig diervoeder.